در رکن پنجم بیان شش رکن ایمان

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  236 بینین
چون ڕوکن ئیمان شەشەن هەی عەزیز
ساتۆ پەی هەر شەش یەقین کەر تەمیز
ئەووەڵ تەنها بۆ جە لات زات حەی
هەم ئەوەن خەللاق، ڕەززاق هەر شەی
دووەم فریشتان یەقین بۆ جە لات
بە نەحوێ سابیق نەقڵەن واقیعات
سێیەم بە تەسدیق کوتوب سەماوی
چارەم ڕەسوولان «نبی اللهعەرەبی»ی
پەنجەم بە تەسدیق خاتیمەی دنیا
بەو عەلامەتان جێش مەبۆ پەیدا
سوئال نەکیر و مونکەر هەم حەقەن
واقیعەی مەحشەر سیدق موتڵەقەن
مەیۆ بە میزان عیتاب و خیتاب
جەزا، موکافات، وەبال و سەواب
نە پای میزاندا کردەی خەیر و شەڕ
مەیۆ بە حیساب بە میسقالە زەڕ
شەشەم خەیر و شەڕ هەر چی بۆ سودوور
«من جانب اللهعەرەبی» مەیۆ بە زوهوور
جە «لوح المحفوظعەرەبی» نوقتەی خەیر و شەڕ
جە عیلم ئەزەل سەبتەن جە دەفتەر
ئەمما تا جە نەفس نەیۆ بە ئەفعال
نییەن ئیزافەی سەواب و وەبال
دەروێشناسناوی ئەدەبی خامۆش بەر جە ڕوکن پەنجەم
باوەر بە ئەفکار شورووت شەشەم
بیان چگونگی شرایط ششم که علامات ایمان کامل است
دەروێش نیشانەی ئیمان کامیل
باوەر بە تەحریر سەریع و عاجیل
یەقینش جە بەین خەوف و ڕەجا بۆ
ئومێدش بە لوتف، بیم جە خەتا بۆ
دۆستش دۆست حەق، عەدووش عەدووی حەق
زوبان کۆ خالیس بە سیدق موتڵەق
جە یاد یەزدان نەبۆ فەراغەت
مەشغووڵ بۆ بە فیکر قەبر و قیامەت
بە سیدق و یەقین ئیخلاس دەرگا
ئیجرا کۆ ئوموور شورووت تەقوا
تەعەششوق بە سەمع مەوعیزەی سالیک
جە نەقڵ واعیز ناوەرۆ تەشکیک
هەم وەفا بە عەهد بکۆ «أولاًعەرەبی»
هەم جە نیعمەت شوکر، سابیر جە بەڵا
نە حوبب دونیا هەم نەبۆ موسیڕ
بە فەخر گونای وێش نەبۆ موقیڕ
جەمع فەرائیز سوننەت ڕەسوول
«قولا و فعلاعەرەبی» کەردەبۆ قەبوول