dir rikin pincim byan şiş rikin ayman

Li pirtûka:
Komele Şîrî Feqê Qadirî Hemewend
Berhema:
Feqê Qadrî Hemewend (1830-1890)
 2 Xulek  315 Dîtin
çun řukin îman şeşen hey ’ezîz
sato pey her şeş yeqîn ker temîz
ewweł tenha bo ce lat zat ḧey
hem ewen xellaq, řezzaq her şey
duwem firîştan yeqîn bo ce lat
be neḧwê sabîq neqłen waqî’at
sêyem be tesdîq kutub semawî
çarem řesûlan «nibî alilhErebî»y
pencem be tesdîq xatîmey dinya
bew ’elametan cêş mebo peyda
su’al nekîr û munker hem ḧeqen
waqî’ey meḧşer sîdiq mutłeqen
meyo be mîzan ’îtab û xîtab
ceza, mukafat, webal û sewab
ne pay mîzanda kirdey xeyr û şeř
meyo be ḧîsab be mîsqale zeř
şeşem xeyr û şeř her çî bo sudûr
«min canb alilhErebî» meyo be zuhûr
ce «luḧ alimḧifuzErebî» nuqtey xeyr û şeř
ce ’îlim ezel sebten ce defter
emma ta ce nefis neyo be ef’al
nîyen îzafey sewab û webal
derwêşNasnava edebî xamoş ber ce řukin pencem
bawer be efkar şurût şeşem
byan çigungî şirayt şişim kih ’ilamat ayman kamil ast
derwêş nîşaney îman kamîl
bawer be teḧrîr serî’ û ’acîl
yeqînş ce beyn xewf û řeca bo
umêdiş be lutif, bîm ce xeta bo
dostiş dost ḧeq, ’edûş ’edûy ḧeq
zuban ko xalîs be sîdiq mutłeq
ce yad yezdan nebo feraẍet
meşẍûł bo be fîkir qebir û qyamet
be sîdiq û yeqîn îxlas derga
îcra ko umûr şurût teqwa
te’eşşuq be sem’ mew’îzey salîk
ce neqił wa’îz nawero teşkîk
hem wefa be ’ehd biko «ewlaًErebî»
hem ce nî’met şukir, sabîr ce beła
ne ḧubib dunya hem nebo musîř
be fexir gunay wêş nebo muqîř
cem’ fera’îz sunnet řesûl
«qula û fi’laErebî» kerdebo qebûl