رکن اول عقیده در تشهد اول

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  292 بینین
ئەووەڵ ئیسم زات باوەر بە خامە
بەیان کەیم ئەرکان عەقیدە نامە
بە تەسدیق دڵ زوبان گەواهەن
«واجب الوجودعەرەبی» زات ئەڵڵاهەن
نیشانەی زاتش بێ نیشانییەن
مەکانش نە موڵک بێ مەکانییەن
جە هەر دوو سەرا مەعبوود موتڵەق
غەیر جە زات ئەڵڵاهـ نییەن موستەحەق
ئەزەل و ئەبەد، بوود و باقییەن
نە ڕزق و حەیات عالەم ساقییەن
مەیلش بێ مانیع، زاتش بێ چوونەن
ئیجرای ئوموورش «كن فيكونعەرەبی»ەن
جە میسل و جە شیرک، جە نەقس و جە عەیب
موبەڕڕان زاتش بێ شیبهـ و لاڕەیب
عالەمین مەزهەر هەر سیفاتشەن
هەفت سیفەت قەدیم بەستەی زاتشەن
حەیات و عیلم و کەلام و قودرەت
بینا، شنەوا، چەنی ئیرادەت
بە کولل عالەم نە هەر مومکینات
عیلمش نەزدیکتەر نە عیرق حەیات