مناجات مؤلف به درگاه قاضی الحاجات

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 3 خولەک  304 بینین
«يا عظيم العفو عميم الاحسانعەرەبی»!
یا گونەهـ ئامورز عاسی و موزنیبان!
یا خیلقەت نومای عەدەم بە زوهوور!
یا هیدایەت بەخش جە زوڵمەت بە نوور!
یا ئاراستەی بەزم غەوغای دوو جیهان!
یا دەهەندەی ڕزق بێ سەهو و نیسیان!
یا ڕەحمەت بێ پەی، مەعدەلەت پەنا!
عەفوم کەر بە لوتف وێت نە هەر خەتا
نە ڕووسیایی داروون خەجاڵەت
غەرقم نە گەرداب دەریای زەلالەت
غەیر جە قاپیی تۆ نییەن پەناهم
سکەم سفیدەن، سەد ڕووسیاهم
چون تۆی فەریادڕەس بە کێ بەروون داد
کێ هەن غەیر جە تۆ «بصير العبادعەرەبی»
نیران گونام دوودش نە عامەن
عالەم موعتەریف گونا و خەتامەن
مەر بە لوتف وێت سەتر کەی گونام
وەرنە جە دارەین شەرمەندە و ڕیسوام
یەقینەن جە لای بەندەی پڕ تاوان
قەترەن گوناهم جە دەریای غوفران
تەوفیق عەتا کەر قەدیم موتڵەق
هەنی تەوبە بۆ جە کردەی سەبەق
عەفوم کەر یا ڕەب، ئیحسان کەر تەوفیق
«بالكلعەرەبی» سیفەتم جە شەڕ کەر تەفریق
شاکیر کەر قەلبم بە لوتف و ئیحسان
یەقین قایم کەر بە نوور ئیمان
زوبان بە ئەسمای زاتی زاکیر کەر
عەینم بە ڕەحمەت وێت مونتەزیر کەر
ئەفکارم بە یاد سەنات مەسروور کەر
قەسدم بە تەحسیل ڕەزات مەئموور کەر
بە ئەلتاف وێت زات سەبووحی
عەتا کەر بەی عەبد تەوبەی نەسووحی
عومرم بە تەوبە باوەر بە خیتام
ئیبلیس بە ئیمان نەبۆ شادکام
بەشق موحەممەد شەهەنشای لەولاک
قەبووڵ کەی دوعای بەندەی بێ ئیدراک
هەم بدەر تەوفیق حەیی لایەنام
باوەروون بە نەزم «عەقیدەی ئیسلام»
چون موددەی حەپسم یاوا بە سێ ساڵ
لازم کەرد پەیدا کەروون ئیشتیغال
تەسدیقەن مەفهووم فەرمان فورقان
زەلووم و جەهوول عەجوولەن ئینسان
بێ کاروبار بین ئینسان جە دنیا
بە دەرد کەدەر مەبان موبتەلا
هەم مەشغووڵیی ناس نەدارۆ زەرەر
بەو شەرت حەزەر کۆ نە ئوموور شەڕ
دەروێشناسناوی ئەدەبی عەقیدەی ئیسلام کەر بەیان
نافیعەن خەیلێ پەرێ سامیعان
فەرزەن عەقیدە جە ئەهل ئیسلام
تەعلیم کەن شرووت ئەرکانش تەمام
هەر کەس بە سیدقش باوەرۆ گومان
ئەسەححەش ئێدەن مەبۆ بێ ئیمان
پەناهم بە تۆن زات موستەعان
ئیستیعانەم کەر جە سەهو و نیسیان
شوکرم بە ئەلتاف حەیی «لا ينامعەرەبی»
هەم بەر موحەممەد «عليه السلامعەرەبی»