اصناف سبعه

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  325 بینین
فەرزەن بە هەفت سینف بدەری ڕەغبەت
ئیتاعەی بوعدی، ئەدەب جە قوربەت
ئەووەڵ والیدەین، دووەم جە ئوستاد
سێیەم جە مورشید، پێت بەخشان ئیرشاد
چەهارەم سەیید، پەنجەم عولەما
شەشەم جە موسین، هەفتەم ئومەرا
بەو شەرت ئەو عالم عامیل دین بۆ
ئەو ئامیر حوکمش شەرع موبین بۆ
مالیدەین ئەمرش کەرد بە کار شەڕ
ئەر تەکاهول کەی نەدارۆ زەرەر
حورمەت سادات وابەستەی زاتەن
باقی هەرچی هەن قەید سیفاتەن
دەروێش تۆ وەی دام دوود دەردەوە
وەی قەقنەس قەلب، چیهرەی زەردەوە
وەی سەدەمەی چەرخ کۆهـ گوناوە
وەی نار فیراق دوود سیاوە
مەقیوودەن قەلبت نە هەر قەبایح
مەکەری ئینشا پەند و نەسایح
ئەر خواهی وەعزت نە عام کۆ ئەسەر
ئەووەڵ تەزکیەی نەفس وێت بکەر
جە کردار بەد بە دڵ بەر نەدەم
بنیەر بە مینبەر مەوعیزە قەدەم
«دەروێشناسناوی ئەدەبی» پەی تەسکین دڵەی حەزینت
پەیدا کەر دەلیل، بەیۆ تەسکینت