نصیحت نامه‌ای دیگر که از سالکان طریق حقایق روایت است

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  696 بینین
حەکیم نەسایح هەنی کەر بەیان
توحفەی مەقبووڵەن پەی سینف ئینسان
موساحەبەت کەر هەردەم با نێکان
مەڕانە هەرگیز کەلام با بەدان
دۆستان جە وەقت غەم و شەدائید
ئیمتیحانشان باوەر بە تەئکید
جەسەد جای حەربەی تیر و سینانەن
حەرف ناسزا زەخمش نە جانەن!
کیبر و غەزەبەن ئاتەش سۆزان
بە حەرف دوشمەن دۆستان مەڕەنجان
بکەر ئیحتیراز هەردەم جە سەوگەند
تا جە بەین ناس قەولت بۆ پەسەند
هەر تا جوانی بکێشە زەحمەت
شایەد جە پیری بنیشی ڕاحەت
چوار سیفەت جەم بی جە زەرف هەر مەرد
ئەوکەس جە دارەین نمەبۆ ڕووزەرد
مرووەت با دۆست، مودارای دوشمەن
دووری جە هەوا، حەرف تەڵخ خوردەن
دوو چیزەن دوو چیز جێش مەبۆ مەوجوود
قەناعەت غینا، جە سەبر مەقسوود
نە چوار چیز چوار چێز جێش مەبۆ پەیدا
بزورگی پەیدان نە جوود و سەخا
مەرد جە خامۆشی مەبۆ سەلامەت
جە شوکر پەیدان ئەفزوونیی نیعمەت
نێکی پیشە کەر جەی دنیای دەنی
دایم جە نێکی خێزەد ئەیمەنی
نەتوانی چوار چیز ئاری بە جای وێش
نە هەر چوار هەر ئان و زەمان بیەندێش
ئەووەڵ واقیعەی هەر قەزای ڕەفتە
دووەم ئەو سوخەن ئایەد بە گوفتە
سێیەم سینن عومر هەر چی باختی
چەهارەم ئەو تیر ئەر ئەنداختی
نەوانگەر هەر کەس وەنەش مەجبوورەن
دەست بێنەوا بگێر، زەروورەن
سیححەت دارەین پەیدان نە سێ چیز
ئەووەڵ شەرائیت دین کەری تەمیز
هەم ئەدای ئوموور پەروەردگاری
هەم ئیجتیناب کەر نە دڵ ئازاری
«فەقێناسناوی ئەدەبی» نەسیحەت دووەم بی تەمام
پەرێ پەند و نوسح سێیەم کەر قیام