در ثنای حضرت باری ﷻ گوید

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  478 بینین
کیبریای ئەقدەس! کیبریای ئەقدەس!
شەهەنشای کەونەین، کیبریای ئەقدەس!
خارج خیتتەی موڵک موسەددەس
داخڵ ئەکوان هەر ڕەتب و یابیس
مەوجوودەی ئەکوان قەبزەی قودرەتتەن
تەحریکش «بالكلعەرەبی» تەحت حیکمەتتەن
عەرش موعەللا، ویسعەت کورسی
لەوح جە تۆ مەحفووز فریشتەی قودسی
ئاراستەی سەما، پەردەی حیجابات
مەفرەش نومای ئەرز، سەبت نەباتات
خاریج کونندەی شەفەق جە زوڵمەت
زوڵمەت کونندەی شەفەق جە قودرەت
مەردە جە زیندە، زیندە جە مەردە
خەلقەن جە بەیزەی قودرەت پەروەردە
ئیجاد کونندەی نەبات و شەجەر
جوملەی موختەلیف جە بەرگ و سەمەر
ئەنواع تویوور، وەحش بەحر و بەڕ
جینن و شەیاتین، فریشتە و بەشەر
جە تۆ تەفریقەن سەوت نوتق عام
بە هەر نەوع لوغەت ئەر مەدەن پەیغام
سەرگەشتەگیی چەرخ، سورشک باران
ڕەقس نەباتات، ڕەعد بەهاران
حەرەکەی هەوا، بێ ئارامیی ئاب
سەرسەختیی ئەحجار، حەلیمیی توراب
حیرقەت ناری، سەردیی زەمهەریر
نەشئونومای جیسم، ئەفکار زەمیر
دەورەی ستاران چەرخ میهر و ما
مەعرەکەی گێتی، میزان عوقبا
جوملە مەئموورەن بە فەرمان تۆ
بە قەزا و قەدەر، بە ئیحسان تۆ
تۆ ئەسڵ و عالەم فەرع و سایەی تۆن
یەکسەر موحەڕڕیک قیسم مایەی تۆن
هەر زەمان سیفات مەربووت زاتەن
هەم زات مەنشەء هەر مەوجووداتەن
پەی پەی جە سیفات پەیدان زوهوورات
پەی پەی قەدەرەن قەزا و واقیعات
وەسف سیفاتت زاڕ و نافیعەن
ئیرادەت بێ باک جە هەر مانیعەن
ئەخز و عەتای ڕۆح، هەم ڕزق عالەم
هەم دەرد و دەوا، سیححەت و سەقەم
یەک یەک جە قەبزەی یەد بەسیتەن
زات نە ئیحاتەی سیفات موحیتەن
«فەقێناسناوی ئەدەبی» دیدەی دەرک ئەعمای زاتشەن
زوبان بەستەی وەسف هەر سیفاتشەن