چارەنووس

لە کتێبی:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
بەرهەمی:
سەید یاقۆی ماییدەشت (1808-1881)
 1 خولەک  570 بینین
چارەنووس فامت وە سەر بکەی ڕەم
قەڵەمزەن خۆشی نەوینی وە چەم
هەرکوو گوڵێ هەن، غونچە تازەدەم
مایووست کەردەن وە خەمخانەی خەم
هەر بازی، لایق قوشخانەی شابوو
مەبوو موجاور دەس گدا بوو