درێژەی شیعری شیرین تەور تا کەی؟

لە کتێبی:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
بەرهەمی:
سەید یاقۆی ماییدەشت (1808-1881)
 1 خولەک  515 بینین
هەی داد هەی بێداد، بێداد جەورشەن
هەرجا گوڵێ هەن، خار وە دەورشەن
ئەگەر خار نەبۆ وە پەڕچین گوڵ
گشتکەس مەوەرۆ دەوای دەرد دڵ
هەی داد هەی بێداد، لێی بێدادیمن
قەڵای خەم نە دەور حوقەی شادیمن
خوونم کۆڵ بەستەن وە ڕووی زامەوە
چوون عەقیق وە ڕووی نوقرەی خامەوە
دۆش با کەر ماچێک شەکەرلەب مشکینە مەوۆ
دەرمیان بگوزەشت، یەکچەندی مەراتب گفتگۆ
گفتمش دل برده ای ای نازنین تو پس بدهفارسی
وتی وە بت سەوگەند ئەخۆم نابردمە من دڵ لە تۆ
گفتمش سوگند خوردی روز حشر و نشر هستفارسی
وەت کوڕە عەیبت ئەکەن، حەشری کوێیە، نەشر ها کوو