گوڵ هەوا دا جامه لەم تەن و دووسەد عز و وقار

لە کتێبی:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
بەرهەمی:
سەید یاقۆی ماییدەشت (1808-1881)
 1 خولەک  601 بینین
باز شد فصل بهار و گشت عالم لاله زارفارسی
ئاشیانشان بەست مورغان لەم سەریر شاخسار
در بر باران برون شد چون حبیب از مدرسهفارسی
عاشقان مدهوش و یاران زار و فاضل بیقرارفارسی
شد وزیدن باز هر سو باد از طرف چمنفارسی
سان ئەدا وەک لەم دوو زوڵف سووسەن و چەتر خومار
بر گرفت اندر کف خود باز لاله جام میفارسی
طرز گونای عزیزان با چه خون زار زارفارسی
بلبلان چهچه زنان از شوق گل اندر چمنفارسی
گوڵ هەوا دا جامه لەم تەن و دووسەد عز و وقار
در سریر قصر خوبان سربسر چون آفتابفارسی
مەهوەشان لەو فکر هەریەک سازی خۆد سازکار