گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 3 لە کۆی 3 ئەنجام
شێرکۆ بێکەسئافات
غەزای گوڵجاڕی ئاوێستا
ئاوێزانی ژینەژانم بە، ئاوێزان ئاوێزانی چراخانی خەمم! تۆ بە خەمی یاقووتینی منەوە ...
کوردیی ناوەندی
شیعری بێ قاڵب
شێرکۆ بێکەسئافات
پەریزاد و گوڵەکەی دوژمنی
ئەمە بۆرەتارێکی شوومە و سەرەتای شەوێکی ئاوس بە قاتوقڕی. بۆرەتارێکی ژانگرتوو بە: ...
کوردیی ناوەندی
شیعری بێ قاڵب
شێرکۆ بێکەسئافات
ئاوابوون و بوومەلەرزە
ئاوابوون بوو. ئەی شەفەقی لە خاچدراوی جەستەم و مانگی کوژراو! ئاوابوون بوو. وەک زە...
کوردیی ناوەندی
شیعری بێ قاڵب