گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 4 لە کۆی 4 ئەنجام
زێوەردیوانی زێوەر بەشی تورکی
سوگواری بۆ شیخ سعیدی حفید
زمانک وضعنی گورکیم نحوسندن نەکار ایتدی ینە ال رسولی خون ایچندە خاکسار ایتدی بتون...
تورکی
غەزەل
زێوەردیوانی زێوەر بەشی تورکی
لە ستایشی متەسەرفی سلێمانی عەبدولمەجید بەگ یەعقووبی زادە
=لە ستایشی متەسەرفی سلێمانی عەبدولمەجید بەگ یەعقووبی زادە و مێژووی خانووی متەسەر...
تورکی
غەزەل
شێخ ڕەزای تاڵەبانیدیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی تورکی
موصل والیسی حقندەکی
والیء عالیجناب ای عالم آرا آفتاب عالم آرا آفتاب، ای والی عالیجناب فیضیاب اولسم ع...
تورکی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ئەسیریدیوانی ئەسیری
شیعری تورکی
یوقدر جهانده سینەمه عالمده اشنا سر جست و جوی حقه بویوک درمبتلا طوپلرله بومبالرله...
تورکی
غەزەل
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن