گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 11 لە کۆی 11 ئەنجام
زێوەردیوانی زێوەر بەشی تورکی
سوگواری بۆ شیخ سعیدی حفید
زمانک وضعنی گورکیم نحوسندن نەکار ایتدی ینە ال رسولی خون ایچندە خاکسار ایتدی بتون...
تورکی
غەزەل
زێوەردیوانی زێوەر بەشی تورکی
لە ستایشی متەسەرفی سلێمانی عەبدولمەجید بەگ یەعقووبی زادە
=لە ستایشی متەسەرفی سلێمانی عەبدولمەجید بەگ یەعقووبی زادە و مێژووی خانووی متەسەر...
تورکی
غەزەل
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) بەشی تورکی
اولور ساقی میء عشقنده در اول بادهٔ صهبا
اولور ساقی میء عشقنده در اول بادهٔ صهبا که پیرک عشقنه هر دوره‌دن ویرسن دل شیدا ق...
تورکی
غەزەل
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) بەشی تورکی
گو کل کاشانه سن چکمکته بر درج امانت وار
گو کل کاشانه سن چکمکته بر درج امانت وار ولی فتحنده‌کی هر لحظه ده یوز بیک ملامت و...
تورکی
غەزەل
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) بەشی تورکی
اختلاط ایتمه بو عالمده پریشان اوله سن
اختلاط ایتمه بو عالمده پریشان اوله سن بو عمارتده‌ن طمع کسمسه ویران اوله سن غم دو...
تورکی
غەزەل
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) بەشی تورکی
گو گل وار بر طلسم ایچنده اما آشکار اولمز
گو گل وار بر طلسم ایچنده اما آشکار اولمز که عاشق اولمسه کیمسه چقارسه اقتدار اولم...
تورکی
غەزەل
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) بەشی تورکی
گو گل دنیای آت عقبای آل تاکه صفا اولسون
گو گل دنیای آت عقبای آل تاکه صفا اولسون جفایی یاره چک تاکه وفاسی بر دها اولسون ت...
تورکی
غەزەل
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) بەشی تورکی
صانمه‌ ای خواجه که بو عشق فنا سودا در
صانمه ‌ای خواجه که بو عشق فنا سودا در هر کیمک‌ عقلنه ایتدیسه هپسی یغمادر‌ عاشقک...
تورکی
غەزەل
سافی هیرانیدیوان صافی (اشعار فارسی) بەشی تورکی
گوگلمز‌ یاره‌ گیدر‌ کیمسه‌ اولور‌ چار ایتسون‌
گوگلمز‌ یاره‌ گیدر‌ کیمسه‌ اولور‌ چار ایتسون‌ بخت یاغمش‌ هله کیم وار ایسه‌ بیدا...
تورکی
غەزەل
شێخ ڕەزای تاڵەبانیدیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی تورکی
موصل والیسی حقندەکی
والیء عالیجناب ای عالم آرا آفتاب عالم آرا آفتاب، ای والی عالیجناب فیضیاب اولسم ع...
تورکی
قەسیدە
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
ئەسیریدیوانی ئەسیری
شیعری تورکی
یوقدر جهانده سینەمه عالمده اشنا سر جست و جوی حقه بویوک درمبتلا طوپلرله بومبالرله...
تورکی
غەزەل
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن