شیعری تورکی

لە کتێبی:
دیوانی ئەسیری
بەرهەمی:
ئەسیری (1895-1962)
 2 خولەک  954 بینین
یوقدر جهانده سینەمه عالمده اشنا
سر جست و جوی حقه بویوک درمبتلا
طوپلرله بومبالرله یکیلمز کلام حق
گورمز قلوب عالیه کذب و ریا روا
هر ملت الده ایتمەده کندی حقوقنی
یوقمی شو اسکی ملته بر حق اعتلا
بی غایه بی إمل سکا ایتمز فدای جان
گورمه زواللی ملته قهر و جفا روا
گوردک مقدراتی سیاست گەهی دول
بعد مجردنده دها کوچوک سها
ملکی، حیاتی، ثروتی بر ظلم بی امان
دەست تغلبنده دها بولمادی دها
بر عصر اصطفا دینەجک عصر حاضرە
عالملری ازوب سیلەجک عصر اصطفا
نور هدایتکله اویاندیر شو ملتی
جهل تعصبی یقا ای دین مصطفا
اه أی زواللی ملتم ای کوردی بی خبر
أی غمگسار محنت قهر و شر و جفا
ییرت، ان ردای سکنتی بار محنتی
ای کورد ایت شهامت و عزمکله ارتقا
الله رضاسنه پێغەمبەر عشقنە
آرتیق، براق نفاق و شقاقی یتر دها
هر ملتک طانندی بو گون حق غاصبی
سیلکین کوردک حقوقنی ایت سن ده ادعا
طوغرول. صاریل سلاحه عند اللزوم
ایتمک گرک سلاح إیله تأیید مدعا
کورد بگلری بویوکلری بالخاصه ضابطان
هپ برلشوب اتلمالی دورمق دها خطا
کورد ارلرنده شمدی ده بیر قاچ صلاح الدین
البته چیقار شو ملته بر اکمل دها
کورد أرتسی مؤید حاکم أمرانن
عزمنده روح إعظم ایوب پیشوا