arastin sipay tirfîn dir rizmigah

Li pirtûka:
Komele Şîrî Feqê Qadirî Hemewend
Berhema:
Feqê Qadrî Hemewend (1830-1890)
 6 Xulek  554 Dîtin
seḧer elxennas ce xew bî bêdar
emir kerd supa yekser bîn swar
serdar swar bî ce pêş supa
berz bî deng tepil, seday keřena
zîřey ’eřadey top û qumparan
xiroş espan cengî serdaran
merdan pey mesaf kêşan direfşan
sya bî ce gerd tuřřey kehkeşan
berqey sersenan dîr’ kiławxûd
şu’leş necim asa ce toy gerd û dûd
hem ce xeymega nîm firsexê dûr
tertîb da supa serdar piř zûr
supaş be ayîn ceng kerd yeksere
te’îyn kerd yemîn, qelb û meysere
siperd be fîtne meymeney supa
tuhmet ce yesar ’elem kerd wepa
wêş ne qelbigah supay bê endêş
teme’ be yawer nîgehban wêş
ḧazir bî derdem şuhret ne ḧuzûr
bî be çerxeçîy aşubey herşûr
cew teref wezîr muxbîr bî ne kar
piř bî serzemîn ce supay eşrar
xêza ne řûy text berşî ne xergah
da ne tepił kûs swar bî supa
ce gerd supa û zelzeley naqûs
sema sya bî, zemîn abnûs
sermestan ḧerb, dilêran ceng
kêşan direfşan perê nam û neng
kêşan qumparan top sehminak
zelzeley zemîn serdar ce eflak
zîřey fîl mest, xiroş espan
deng da ne afaq da’îrey dewran
wezîr we bêbak nepêça ’enan
ne pey řezim kîn supay wêş da san
meymeneş bexşa be sem’ û beser
qesd û ḧerekeş siperd be meyser
wêş ne qelbigah çenî nefi’ û zeř
nutqiş bî ḧefîz, ye’nî be yawer
ce qews qeza ecel pey qeder
meqtûlan be nûk senan da defter
merd mubarîz ce herdû teref
aman be hemda ce mabeyn sef
be şimşîr řezim ḧerbegay senan
seran ce meydan dan û sitanan
çerxeçî ce beyn dû supay giran
germî dan be cerg zumrey dilêran
cew demda wezîr xiroşa ce qar
cewlan da ce beyn supay bêşumar
wat ey serdaran dilêran ceng
baweran be yad perdey nam û neng
dîqqet ken ce kar supay bednejad
be watey maçan xesim maderzad
firzend îblîs şûm napaken
ce dax adem derûnş çaken
ne pey întîqam pider sersamen
merd xudpisend dûřû nemmamen
çun dił padşay îqlîm şer’en
qesdiş ne efkar umûr wer’en
me’mûren ce nefis aman elxennas
ne cay ḧukim şer’ qanûn ko esas
hem êden mefhûm ayey munezzel
herkes be eḧkam ḧeq nekerd ’emel
herkes ne xarîc şer’ bî mwafîq
kafir ew kesen załim û fasq
dîqqet ken ce lutif xellaq wedûd
sebeb be ême îblîs kerd merdûd
cew sebeb îblîs kîne kerd ne kar
adem ne cennet kerd zelîl û xar
ne pey întîqam wêş ne dewanen
’alem gişt ce ew xanewêranen
mer ye însafen pey ehil şi’ûr
be giftey duşmen wêman keym meqhûr
dest den we serda tewfîq ken tełeb
şikist den be san supay piř ẍezeb
tewfîq te’îyn bî, tertîb da topan
merdan ’uryan kerd seyf ser sitan
cew teref le’în şûm elxennas
cewlan da ne pêş supay bê qyas
serhengan sef tełeb kerd we pêş
řana pend û nusiḧ ne her kem û bêş
watiş be şeş mah tey kerd nîm řah
me’mûrîm yekser be ferman şah
pey tesxîr mułk îqlîm wicûd
êmeş me’af kerd ne sucde û sucûd
serfen xezîney dewłet pey supa
ce neqid û te’în mekare û xerga
er sistî ce kar ême bo zuhûr
henî be çi řû bişîm be ḧuzûr
hem şa ce mesref mekêşo zerer
hem ême ne şax amel bê semer
çare her êden be ferman şa
ne pey rezim kîn wêman keym fîda
be îqbał şah xatir kerîm şad
koşiş keym ne ceng, herçî bada bad
êd wat û serdar çun merdan merd
weswesey le’în pey top te’îyn kerd
şîn be cay wêşan zumrey serdaran
tertîb dan be tîp top qunparan
ce herdû teref sadir bî ferman
xêza zelzeley ře’d topxanan
qařey qumparan dûd dûr endaz
giřey topxanan, nałey tepił baz
gîzey sersenan, teqey teberzîn
barişt tigirg seran be zemîn
şeqey şestitîr, tireqey îsper
birîqey şimşêr, biřişt xencer
ne ebir cesed meter bî be xûn
dû firsex sefḧey meydan le’il gûn
espan bê saḧêb ne řûy řezmiga
beḧrî war ne mewc xûn mekerd şena
her ten we bê ser, her ser bê ten bî
ẍirêw merdan çun ehrîmen bî
ce dûd nîran eslîḧey ateş
sema sya bî, zemîn muneqqeş
axir elxennas ẍuřřa be leşker
awerdin perêş supa seraser
cew teref wezîr xiroşa be qar
kerdin ḧamley sext pey supay şeřřař
terefeyn weytewr nezdîk bîn be hem
girdin yeqey yek be pencey sitem
serf kerdin ḧerbe be zerb qîsas
ga wezîr ẍałb, gahê elxennaş
axir ce qebzey qezay exzerî
be quwey şebab qews beşerî
qeder bî terkeş ẍurûrî şîtab
ce supay wezîr nemend řay sewab
weswesey bedxû top mesa’îb
tewḧîd ce topan zemîr kerd ẍa’îb
zebûn bî supay wezîr bê topçî
axêz kerd xeter bî we çerxeçî
elxennas ce pêş supay neře dêw
germî da be ḧerb be ne’rey ẍirêw
pehlewanê bî ce supay wezîr
namş beser bî merd bê nezîr
perê elxennas awerdiş hucûm
nêzeş da ne sedir elxennas şûm
îsper da ne řêş serdar piř fen
salim bî serdar ce ḧerbey gezen
serdar şend perêş kemend kîne
awerdiş we bend siperd be fîtne
yek merd henî ama ce meydan
meşhûr bî îsimş be nutiq zuban
aman be hemda herdû pehlewan
çend zerbet be yek dan û sitanan
axir elxennas be pencey ẍeybet
nutqiş kerd esîr, siperd be tuhmet
çun nutiq wibeser herdû bîn esîr
nemend mubarîz ce supay wezîr