نه‌ تو هر پیش مریدان چو شکر شیرینی

از کتاب:
دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
اثر:
شیخ رضا طالبانی (1831-1910)
 1 دقیقه  851 مشاهده
نه‌ تو هر پیش مریدان چو شکر شیرینی
بە خدا ای پسر شیخ تو هر جا شکری