خورووی نامرێ بە شیشی من تڵیشی ناوگەڵی داکت

از کتاب:
دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
اثر:
شیخ رضا طالبانی (1831-1910)
 1 دقیقه  944 مشاهده
خورووی نامرێ بە شیشی من تڵیشی ناوگەڵی داکت
بڵێم چی سەد هەزار لەعنەت لە خۆت و شیری ناپاکت