سا بێ زگی خۆت هەڵمەدڕە و مەمرە لە داغا

هەجوی شێخ حەمەعەلی
از کتاب:
دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
اثر:
شیخ رضا طالبانی (1831-1910)
 1 دقیقه  3414 مشاهده
سا بێ زگی خۆت هەڵمەدڕە و مەمرە لە داغا
ئەم قەومە هەموو مردن و تۆ مای لە وەجاغا
لەو لاوە پەلێکت لە زەهاواعلام پەل ئەوەشێنێ
لەم لاوە ڕەگێکت لە کنی ساوجەبولاغاعلاما