خیش و بیگانه بزانن قاتڵِ گیانم تونی

از کتاب:
چەپکە گوڵ
اثر:
شامی کرمانشاهی (1917-1984)
 1 دقیقه  1001 مشاهده
خیش و بیگانه بزانن قاتڵِ گیانم تونی
باعسِ ئاهـ و فغان شامِ هجرانم تونی
بی سەبەب بارانِ دیدە دامەنِ کەس تەڕ نەکرد
مایەیِ ئەشکِ عەیان و ئاهـِ پنهانم تونی
خوەم شناسم دو زوخاوِ دیدە و ئارامِ دڵ
توهمەتِ ناحەق وە کی کەم؟ بیوەفا زانم تونی