مەلا عەلیی شەقانی گێڕایەوە وتی ژنێک هەبوو...

از کتاب:
ڕشتەی مرواری (بەرگی ٧)
اثر:
علاالدین سجادی (1907-1984)
 1 دقیقه  467 مشاهده

مەلا عەلیی شەقانی گێڕایەوە وتی:

ژنێک هەبوو لە قەشان، شێت بوو؛ خەڵکی پێیان ئەوت: کێرمان بە قوزت. ئەویش ئەیوت: جا توڵەبابینە، قوزم بە کێرتان!