ئەزانی ئەم هۆنراوەی مەولەوی چەند مەعنای...

از کتاب:
ڕشتەی مرواری (بەرگی ٧)
اثر:
علاالدین سجادی (1907-1984)
 1 دقیقه  1053 مشاهده

ئەزانی ئەم هۆنراوەی مەولەوی چەند مەعنای هەیە؟:

دیدەم ڕێژاوەن، ڕوخسارم زەردەن
جە دووری یاران پیرانم کەردەن!

پێش هەموو شتێک بزانە کە «ڕێژاو، زەردە، یاران، پیران»، ناوی شوێنن.