لە بیجار چەند کەسێک ئەچنە لای ئاخوندێک...

اثر: علاالدین سجادی (1907-1984)
از کتاب: ڕشتەی مرواری (بەرگی ٦)
 1 دقیقه  144

لە بیجار چەند کەسێک ئەچنە لای ئاخوندێک پێی ئەڵێن: قوربان کوڕەکەی مەشتی قولی، ئیشی خراپ ئەکات. ئاخوند ئەڵێ: یەکێ بە چەند ئەدا؟ ئەڵێ یەکێ بە پێنج تمەن، ئەڵێ ئای ئای کە گرانە، حەرامە.

زبان: کردی مرکزی
قالب: نثر
وضعیت بازبینی:
نیازمند ویرایش
فونت: