موصل والیسی حقندەکی

مدیحەسی
از کتاب:
دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
اثر:
شیخ رضا طالبانی (1831-1910)
 1 دقیقه  930 مشاهده
والیء عالیجناب ای عالم آرا آفتاب
عالم آرا آفتاب، ای والی عالیجناب
فیضیاب اولسم عجب می لطفکزدن بن دخی
بن دخی اولسم، عجب می لطفکزدن فیضیاب
مستجاب أیلر دعامی حق عالیکزده حق
حق عالیکزده أیلرحق دعامی مستجاب
بر جواب احسان ایدرسن چوق تشکر ایلرم
چوق تشکر ایلرم احسان ایدرسن بر جواب
کامیاب اولسون الهی والی پاشا تا أبد
تا أبد اولسون الهی، والی پاشا کامیاب
اجتناب ایتمه رضاتخلص دن ایله تحصیل رضا
أیله تحصیل ایتمه رضاتخلص دن اجتناب