احمد کریم

احمد کریم

مکان:
سلیمانیه
مشارکت‌ها:
مشارکت در 4 کتاب

مشارکت‌ها:

  1. گرد و کۆ: بازبینی (پێشەکی)
  2. چەپکێ گوڵ و خونچە: بازبینی (لاپەڕەی 60 تا 147)
  3. بەرهەمی خاوێن: بازبینی (لاپەڕەی 149 تا 259)
  4. سەرنجێ لە زمانی ئەدەبیی یەکگرتووی کوردی: تایپ (10 لاپەڕە)
  5. سەرنجێ لە زمانی ئەدەبیی یەکگرتووی کوردی: بازبینی