شهین غفوری

شهین غفوری

مکان:
مریوان
مشارکت‌ها:
مشارکت در 1 کتاب

مشارکت‌ها:

  1. ڕشتەی مرواری (بەرگی ٣): تایپ