آرام مستوفی

آرام مستوفی

مکان:
پاوه
مشارکت‌ها:
مشارکت در 1 کتاب

مشارکت‌ها:

  1. هەوارگەی دڵان: بازبینی (بەشی هەورامی)