هدیه حکیمی

هدیه حکیمی

شەڕڤان
مکان:
سنندج
مشارکت‌ها:
مشارکت در 4 کتاب

مشارکت‌ها:

  1. گەشەی ئەوین: تایپ
  2. دیوانی عاسی: تایپ
  3. دیوانی سامی عەوداڵ: تایپ (لاپەڕەی 1-293)
  4. مێرگی زام مێرگی هەتاو: بازبینی