سمیه نیکپور

سمیه نیکپور

مکان:
مریوان
مشارکت‌ها:
مشارکت در 7 کتاب

مشارکت‌ها:

  1. دیوانی شاهۆ: تایپ (بەرگی دووەم)
  2. ڕشتەی مرواری (بەرگی ٧): تایپ (102-136)
  3. ڕشتەی مرواری (بەرگی ٨): تایپ
  4. خۆشخوانی: تایپ
  5. دیوانی موخلیس: تایپ (171-331)
  6. دیوانی سامی عەوداڵ: تایپ (لاپەڕەی 294-578)
  7. چوارینەکانی سامی: تایپ