روژین خوشاب

روژین خوشاب

مکان:
مریوان
مشارکت‌ها:
مشارکت در 5 کتاب

مشارکت‌ها:

  1. ئاشتی: تایپ
  2. ئاگر و ژیلە: تایپ
  3. دیاری: تایپ
  4. گوڵ ئەستێرە: تایپ
  5. ڕشتەی مرواری (بەرگی ٥): تایپ