mibḧis alḧyaة û al’ilim

From the Book:
Eqîdey Merziye
By:
Mawlawi Tawagozi (1806-1882)
 3 minutes  815 views
teqrîrî mezheb ehlî ḧeq kirya
îcazey teqrîr terzê tir dirya
eme teḧrîrî usûlî dîne
hełgire be dił herkam yeqîne
«misbitu alsifatArabic» îxtîlafyane:
sîfat za’îdin «’ilî alzatArabic» ya ne?
ew kes wa qewlî hes be zyade
le sîfat xewas deka îrade
xasey wesfî ’îlim danisten şi’ûr
xasey îrade qesdekey meşhûr
bo wesfî qudret xasey amade:
«ti’esîrّ ’ilî wifq alaradihArabic»
çe ḧacet qełem tûlî pê bidat;
«fiqîs ’ilîha sa’re alsifatArabic»
«û tilk alxiwasّ lîst ’înh,Arabic
û hu zahirّ, û la ẍîrhArabic»
boç? «fî alucud alxarcîArabic» nîyes
temayuzyan le zatî eqdes
«felîza qalwa, cizahmu alxîr:Arabic
ban alsifat la ’înّ, la ẍîrArabic».
«walẍîrّyihu altî astibanArabic
minha alastilzam lusif alamkanArabic»
«alimiftiqru alimcisuc al’a’ilArabic
fî alucud alî ti’esîr alfa’ilArabic»
ẍeyrîyetêke «zat alaqtiranArabic
liltimayz alxarcîArabic» bîzan
îrade dekirê xewas le ewsaf
az alsifih mayh altisafArabic
û bê ew xewas lazmey sifat
nawê îttîsaf «balfi’ilArabic»y bo zat
«kîf la yikun miqsuraً ’ilîArabic
ḧisulî tilk alxiwase, û laArabic
şî’ min ’alim mirîdٍ qidîrArabic
bila şi’ur qisdٍ aw ti’esîr,Arabic
mislaً, bihza alim’ilum alimizkurArabic
lihza almirad, fî zak alimqidurArabic
’almaً bih, murîdaً lehu,Arabic
qidîraً ’ilîh, fizir min lehwaArabic
û lîst nifsu zî alimbadyatArabic
kizilk, fihî kanit ’îne alzatArabic
û an lim tikin ’înha yilzimArabic
fî tilk alxiwase lilh al’e’zimArabic»
îḧtyac ebał ẍeyrî zatî xoy
emrê şenî’e, deşê lêy ladey
«û ayn yestend za alẍîru lihuArabic
yi’nî alîh, cilّ şe’enehuArabic
ew kes ke dełê sîfat ’eynîye
qesdî be sîfat «pê» mebadîye
lakîn kam me’nay lê dekey tema
«qul hiza alim’inî û hu anّ maArabic
me’ tilk alsifat yesdur ’in alzatArabic
yisdir ’inh bidun alsifatArabic
ye’nî: la yiḧtac al alsifatîArabic
û tilk alxiwasّ linfis alzatArabic»
eger ’eynîyet bem me’na newê
biłê, bizanim be çe řeng dewê
le lay xoy kesê tesewur bikat
ke mutteḧîd wê sîfet degeł zat?!
er çawî ’eqiłit bînş alûde,
dewînî sîfet wek zat mewcûde,
ew be ẍeyrewe qyamî heye,
zat xo qyamî be nefsî xoye
«û ma yikunu alî ẍîrîhîArabic
miḧtacaً fî en yiqumu bihArabic
kîf yikunu ’înaً lîma laArabic
yiḧtacu alî ẍîrîhî esla?!Arabic
liza nifaha ri’esaً zu a’tizalArabic
wasbete alxiwasّ rîmit bal’eḧwalArabic
fîma lisan albyan qirirّeArabic
deqّeqî alinzir alî an yizhirArabic
enّe almale waḧîdّ fî alkilّArabic
walilh e’limu baldّqî walculّArabic»