«شووشە» چ بەششووشە، قەدی شووشە وەکوو شمشاڵ

لە کتێبی:
دیوانی شێخ نووری
بەرهەمی:
شێخ نووری شێخ ساڵح (1896-1958)
 1 خولەک  402 بینین
«شووشەکەس» چ بەششووشە، قەدی شووشە وەکوو شمشاڵ
چاومەست و دەهەن غونچە و پڕ عیشوە و لێو ئاڵ
«ماریکەس» کە دوو ماری سەری زوڵفی لە ملم دا
جووڵایەوە کەوتم بە دەما، بێخود و بێ حاڵ