دەستێ بە کەلامی خواوە دەستێ ملی جام

لە کتێبی:
دیوانی شێخ نووری
بەرهەمی:
شێخ نووری شێخ ساڵح (1896-1958)
 1 خولەک  517 بینین
دەستێ بە کەلامی خواوە دەستێ ملی جام
گەهـ یاری حەڵاڵین و گەهێ دۆستی حەرام
ئێمەین کە لەژێر گومەزی شینی چەرخا
نە کافری موتڵەق و نە موسڵمانی تەمام