دام ناوە سەرم ئێستا بە فەرمانی شەراب

لە کتێبی:
دیوانی شێخ نووری
بەرهەمی:
شێخ نووری شێخ ساڵح (1896-1958)
 1 خولەک  442 بینین
دام ناوە سەرم ئێستا بە فەرمانی شەراب
ڕۆحم بە فیدایی لەعلی خەندانی شەراب
هەم ساقی ملی سوراحیی وا لە دەسا
هەم گەیوەتە سەر لێوی قەدەح، جانی شەراب