ئازیز نەزانام

لە کتێبی:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
بەرهەمی:
ئەحمەد بەگی کۆماسی (1795-1877)
 3 خولەک  611 بینین
ئازیز نەزانام، یە خەدێو خۆتەن
یەشەرت و یەشۆن یەتان و پۆتەن
یە دۆسی، یە مەیل، یەدڵداریتەن
یەقەوڵ، یە ئێقرار وەفاداریتەن
بە وەڵڵا بیللا سەوگەند وەردەتەن
یەعدهدوو پەیمان خەلاف کەردەتەن
من پاسەم زانا پەڕشەرت ووشۆنی
نەزانام بێ مەیل بێ تان و پۆنی
جە بۆڵبۆڵ بێزار، خار نەوازەنی
یار چەنی ئەغیار، بێ مەجازەنی
ئەگەر مزانام ئینە وەفاتەن
ئینە سزای سەخت جەور و جەفاتەن
ئینە شەرتوو عەهد، بەین وبەقاتەن
ئینە خۆ ئەتوار ئاماو لواتەن
هەر بەو بێ شەرتی دەی کەردت قەسەم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .دەقی نائاشکرا
دڵ مەدام و ئێش مەودای نیشتە ردا
تێرێ مەوردم وەتۆی جگەردا
نەدڵ مەدام پێت پەرێ دڵداری
نە جگەر مەدام پەی زام کاری
نەوڵڵا و بیللا چەنیت مەوردم
نەعەهد و پەیمان بە جاماوردەم
تۆ وەدڵ مایل ....دەقی نائاشکرا و ئێشەن
...دەقی نائاشکرا مۆبەت دوستی تۆ چێشەن
..........................دەقی نائاشکرا نەونەمامی نۆ
......................دەقی نائاشکرا یەبێ شەرتی تۆ
یەخەندەی ڕەقیب یە شادی فێراق
یەسۆز دەروون ناڵەی ئێشتیاق
یە جۆش خاتر، یە ئەسرین چەم
یەبێ قەراری دڵەی پەڕ جە خەم
یەزەردی ڕۆخسار، یە خەم یەقامەت
یە نێش دووری یە ئێش زامەت
ئەی چ خاس کەردەن جەڕووی وەفاومەیل
ئەدای ئێنشای فەرد مەعدوومی دڵ کەیل
«بێ تۆ ئاریزم قەرارم چوونەن
تەوەن نیەنان، دڵ گۆشت و هوونەن
ئێنسافەن دووری زەخم بێ سامان
چێنە زیاتەر کافیەن ئامان»
غۆربەتەکەی چەم فرە یا کەم بۆ
تۆ خۆا با ساتێ دڵ و بێ خەم بۆ
بەزمەکەی خەمان وەسڵت نە ویرەن
یا ناڵەی پەڕتەم جەلات دڵگیرەن
.................دەقی نائاشکرا پەرێ ناڵەشەن
...................دەقی نائاشکرا هەزار ساڵە شەن
......دەقی نائاشکرا گۆشەی چەم نێگا داری کەر
.................دەقی نائاشکرا وەفاداری کەر
ئی ئێستێغنا و قین زیادەن پەی چێش
ڕەقیب ومەیلت دڵشادەن پەی چێش
ئەرماچی خەستەی مەینەتان بەردە
تکەی زۆخ جەرگ زامەتان وەردە
بادەی فەنای مەیل دووریش نۆش کەردەن
ئاریزێ چۆن من فەرامۆش کەردەن
........دەقی نائاشکرا دووریت مەکێشوون .......دەقی نائاشکرا
ئەسرین دیدەم نوور ئەفشان کەردەن
تیرەکەت مەرهەم شەفای دەردمە ن
دەردەکەت دەرمان ئاهی سەردمەن
دووریت ڕاحەتی، هێجرەت شادیمەن
فێراقت مایەی دڵ ئازادیمەن
وەسڵت خۆ سەرمەشق زێندگانیمەن
حوسنت شەرح شەوق کامەرانیمەن
بەڵام ئازیزم چینەی زیاتەر
مەتاوو گرتەی ڕای دووری نەوەر