قیبلەم و زووخاڵ

لە کتێبی:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
بەرهەمی:
ئەحمەد بەگی کۆماسی (1795-1877)
 1 خولەک  671 بینین
قیبلەم و زۆخاڵ، قیبلەم و زۆخاڵ
سا من جە دووریت نەبیم و زۆخاڵ
سفتەم وە هەردان نەبەردش شەماڵ
ژیام، نەمەردم، هەر مەندم وەی حاڵ
تەمامی ئەعزام نەبی وە نەی کۆ
زەلان ناوەردش، گەردم وەلای تۆ
هەنی چێش واچوو، چێش پەنەم ئامان
خەجاڵەت بارم تا مەرگ سامان
ئەر وەفام مەبی، شای زوڵف عەنبەر بۆ
مەویا هەر ئەو ڕۆ دوور کەوتم جە تۆ
دەرسات گیانەکەم تەسلیم بکەردا
تۆ پەی مەوتێ من غوسسەت بووەردا
ئیسە دووریت دیم ژیام نەمەردم
قەدەم وەماوای عەدەم نەبەردم
چەنی بواچوو داروو وەفای تۆ
وێم چەنی وەفام خاکم بە سەر بۆ
«ئەحمەدناسناوی ئەدەبی» تا ئەورۆ ماواش مەزارەن
جە ژیان وێش خەجاڵەت بارەن