قیبلەم تەنیای تاق

لە کتێبی:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
بەرهەمی:
ئەحمەد بەگی کۆماسی (1795-1877)
 1 خولەک  721 بینین
قیبلەم تەنیای تاق، قیبلەم تەنیای تاق
قیبلەم بە شق حەق تاقێ تەنیای تاق
تاق جەو تۆڕرەی لوول وەردەی تاق تاق
تاق جەو غۆنچەی نادرەی ئافاق
بدەر، وەباوە ئی تاق پەی ئەو تاق
تا شاد بۆ وە تاق سەرلوح بان تاق
باوەس سۆز بەرز بۆ، جە سەودای فێراق
وەس ناڵەش گێڵۆ پێدا، نەنۆ تاق
وەرنە بە تاقی «ئەحمەدناسناوی ئەدەبی» پەی ئەو تاق
هەر تاق تاق ماچوو چون سەر تاق تاق