چراخم بەرزەن

لە کتێبی:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
بەرهەمی:
ئەحمەد بەگی کۆماسی (1795-1877)
 2 خولەک  673 بینین
چراخم بەرزەن، چراخم بەرزەن
ئەر سەد چون هەڵوەن دەماخت بەرزەن
مەتڵەبێ دارو نیازم عەرزەن
عەرزێ عاجزان وە حاکم فەرزەن
عەرزم هەر ئێدەن شای نەونەمامان
سەردار دەفتەر خەیاتەی خامان
توپی شێوەی خاس بێ ئەندازەوە
پی دیەی شەهلای چون شابازەوە
پی قەوس قەتران دەور دیدەوە
پی گۆنای گۆڵ ڕەنگ حەق رەژیدەوە
پی کەچی سەروێن هەزار ڕەنگەوە
پی شێوەی شیرین شوخێ شەنگەوە
پی مینای گەردەن ساف بێ گەردەوە
پی شەعشەعەی شەوق لیموی زەردەوە
وەی پێڵوی ماشتەی قەترانیەوە
وەی ئامشۆی خاس ڕای کانیەوە
وێت مەحبووس کەردەن جەلای پیرەوە
چون بیگلەربەیگی وە زەنجیرەوە
بێ سەیدەن عەینەین مەخموور مەستت
بێ خازن مەندەن گەنج دەربەستت
سپای ئەنجۆمەن دەور چای زەمزەم
بێ رەونەق مەندەن گێرتەن بارێ خەم
لەعل ئەحمەریت ئەسفەر منمانۆ
کەس نیەن قیمەت ئەسلیش بزانۆ
من پەرێ تۆمەن شوخێ جەمین جام
جۆش جوانیت زوو مەبۆ تەمام
بە دیدەت قەسەم دنیا درەنگەن
گەردش دەوران و هەزار ڕەنگەن
ها ئیسە توغیان نەوجوانیتە
وادەی عەیش و نۆش کامەرانیتە
ئیسە های نەجۆش ئەوەڵ جۆشەدا
نەی تاف تۆغیان فام و هۆشدا
مەحبووسی لای پیر، وەسەن کافیەن
مۆدارات باعیس ب ێ ئینسافیەن
چون وێت پەسەن کەر یەک نەونەمامێ
نەمام نەوخێز شیرین کەلامێ
بەو شەرتە حاڵ زان جەفا بەردەبۆ
مەشقێ عەشق نە لەوح مەجنوونکەس کەردەبۆ
بزانۆ بە قەدر خاڵانێ ئاڵات
باڵای وێش کەرۆ پشتان باڵات
ببۆت بە خازن گەنجینەی دەربەست
گەنجت و بێ رەنج باوەرۆ وەدەست
تۆ لە شەوق ئەو، ئەو لە شەوق تۆ
ڕۆبەڕۆ عەشقت زیاتەر مەبۆ
خاڵانت مشۆ وەچاخ وەرین
موواچی «ئەحمەدناسناوی ئەدەبی» هەزار ئافەرین