ئازیز نەخاوم

لە کتێبی:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
بەرهەمی:
ئەحمەد بەگی کۆماسی (1795-1877)
 1 خولەک  1070 بینین
ئازیز نەخاوم، ئازیز نەخاوم
بەختم بێدار بی ئامای نەخاوم
دیای وە سینەی پەڕ نە زۆخاوم
وەدڵەی سۆچیای وێنەی کەواوم
وێنەی ئەفلاتوونکەس نەزمت گرت زانای
ئازارش چێشەن دەوا نمانای
واتت هەر کەسێ دەردش ئەی دەردەن
مەبۆ بەی تەورە عێلاجش کەردەن
دوو عەناب لب، دوو بادام چەم
دوو سیب گۆنا، قەترەی ئاودەم
جە پیاڵەی غەبغەب سافش بکەران
جە سایەی گەردەن پەی پەی بوەران
جەو دما نە باخ پادشای حەیان
پەی ساکنی دڵ بکەرۆ بەیان
ئیسە ئازیزم شوخ نازاران
من گێڵام جەلای گردین عەتاران
هیچ کام جەی دەوا نمەگنۆ و دەس
ئێختیار وەتۆن بە فەریادم ڕەس
هەنێ چێش واچوون نەزان حاڵ دەرد
من نەڕاگەی تۆ چەندی جەفام بەرد