سەرین چی وەسەر

لە کتێبی:
شیعرەکانی تورکەمیر
بەرهەمی:
تورکەمیر (1750-1820)
 2 خولەک  794 بینین
سەرین چی وەسەر ...
سەیر هامسەران، سەرین چی وەسەر
جووش جوانی وەرین چی وەسەر
میهر و شادی، زەوق وەرین چی وەسەر
سەر بیەن وە بار گەردەن ژە پیری
گەردەنگیر تەوق دام دڵگیری
پێشانی پەڕچین نویر بەسەر کەم
عەین کەفت ئەو عەینەک عەسا ویەردەم
بەدەن بی وە شار خراوەی بێ فەڕ
تەبڵ سەمع سکووت مەبهووت وە گووش کەڕ
مەحاسن وێنەی قوتن حەلیجەن
چوی زەدەی عەقرەب ئەعزام ئیفلیجەن
تیر هەم وە دوودکان کوانگ زەرد
چوی فەرد توودار تەنگەرم و دڵسەرد
پێشانی پەڕچین نویر ژەی ڕەم کەردە
کان گووش چوی گون هووڕشگە هوەردە
ژە بینای مەحرووم تاربەردەی تەم
ئاو ژە لێش جاری چوی بەحرەین یەم
قامەت بی قوماش قەد بی وە قوەت
پەڕەی پشت چوی بەرد بن زمگەی ڕوودەت
بینی چوی کونای کوەنە بخاری
وە خوارە مەکێ ئاو ژە لێش جاری
لولو لەفز گفت موهووم وە جەفەنگ
دەم بێ دنان وێنەی پیر نەهەنگ
سینە موشەببەک چوی لانەی زەموور
زەموور وە زاری تەید مەدێ وە زوور
نەی وەرتەر نە ساڵ نە بیست تا سی بیم
چوی وەحش و هار هەردەم برسی بیم
ژە بیست تا وە سی، داخڵ وە چل بیم
واعیزان ژە واعیز، وەو عیزەم وڵ بیم
سەیر سەیادێ سەر کاوانم بی
میهر ئەو سەر سووزان لەیوەر دانم بی
لەلای حاکمان حاجەت ڕەوا بیم
ژە تەخت توومار توشماڵ سەوا بیم
هامدیوان ژە من سەرفان نمەوەرد
یە گشت کە ویەرد پەرێ داخ و دەرد
وە تورکە واتن، ئەی گورگە پیرە
واتەی تورکەمیرناسناوی ئەدەبی جەهانان گیرە