هەرچەن من بەندەی بێ عبادەتم

بێ عبادەتم
لە کتێبی:
شیعرەکانی تورکەمیر
بەرهەمی:
تورکەمیر (1750-1820)
 2 خولەک  912 بینین
هەرچەن من بەندەی بێ عبادەتم
عابد خام عەمەڵ عاسی عادەتم
بێ داد و دەهش خەتاکردارم
لەیسە لوقمەی لەحم لاشەی مردارم
ناخاڵسوقەڵب غەلیزتینەتم
نموونەی نفرەت، کیسەی کینەتم
دەس وە کار نیک، نەکەردەن یاریم
زوان و گفتار ناباوەن جاریم
ئەو عەهد ئەحباب ناموافقم
مودامەن وە عشق، مەجاز عاشقم
یەوم حەشر عامڵ بێ شەرم و حەیام
ئیجازەت وە ڕای پاکی نەدێ پام
هەم دز هەم دەغەڵباز هەم بەخیلم
وە کفەی عوسیان ئەعماڵ سەقیلم
غەرەز یە گشت عوزر، کردارەکەمیمن
ئەجر ئیشتبا خاتر جەمیمن
موتمەئنوقەڵب تووم قایم گرتەن
مەزانم لوتف وە ئەمیر شەرتەن
ئەوشەو محەممەد وە معراج بەردی
وە یەدوڵڵا خەیب شەرتوەنش کەردی
واتی وە نامت ئەسریان وە چەو
ڕووی مەحشەر ڕووی بێجورمیت ئەوشەو
چەن خەتاکاران کفرانی عاسی
عاری ژە ئاداب ڕای خوداناسی
فاجر فاعڵان، فرە گوناهان
هەمیشە جوویای قەتڵ و زناهان
بوەخشم وە حەجر حوجرەی معراجت
وە ڕای ڕەسوول ڕایەگەی ڕاجت
هەور ڕەحمەتت ئەوسەر بەراری
شرووع کەین وە مەتەر بەخشایش باری
بارش کەین وەبان گیان سرشتم
بشوورین ئەوراق گوناهان گشتم
مەر ژەی یەمانی مەرحەمەت مایە
ژە ئەمتار هەور بەحر بی پایە
بشوورین جامەی زەیل زونووبم
موتەههەر بوو جیب جامەی جنووبم