مناجات سلطان ضمیر از عجز حال

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 4 خولەک  632 بینین
ئاوەرد بە خەیاڵ تەزکار و تەوحید
پەی عەزم نوماز وزوو کەرد تەجدید
ئەدا کەرد سوننەت ویتر و تەهەججود
ئیقرار کەرد بە عیجز وێش جە تەعبوود
نادیم بی جە کار، خەجڵەت بی جە حەق
ناڵا بە مەعبوود قەدیم موتڵەق
زومرەی سەنائیع حەق جە مومکینات
ئاوەرد بە ئەفکار، یەقین بەست بە زات
بە سیفات وجوود زاتش کەرد تەحقیق
عەقڵ و عەقیدەش ئاوەرد بە تەسدیق
دەست تەزەڕڕوع خوفیەش کەرد بوڵەند
ناڵا بە مەعبوود دانای خوداوەند
ئیقرار کەرد جە زەنب مازی جە هەرکار
نادیم بی جە زەنب، کەردش ئیستیغفار
حەمد و شوکر حەق بکەرد موجەددەد
کیانا دروود نوور موحەممەد
ئەفکار بە ساعی ڕاگەی حوزوور کەرد
زوبان بە سائیل غەنی و غەفوور کەرد
ناڵا بە ئەندۆ، خرۆشا بە زار
بە عەرز نیاز وات هەی جیهاندار
بە عەزیمیی وێت عەلییی ئەعلا
بە شەرەفناکیی عەرش موعەللا
بە حەق ئەنوار ویسعەت کورسی
بە زەمزەمەی زیکر فریشتەی قودسی
بە حەق قەڵەم کەنز ڕمووزەن
بەشق هەر ئەسما جە لەوح مەحفووزەن
بە حەق ئەنوار جوملە حیجابات
بەشق حەرەکەی سەبعەی سەماوات
بە مەشعەلەی نوور شەمس و ستاران
بە لامیعەی ڕەعد قەترەی ئەمتاران
بە حەق حورمەت ئایەی مونەززەل
بە حورمەت نوور ئەنبیای موڕسەل
بە «بیت المعمورعەرەبی» ئەقسای موفەخخەم
بە ڕەوزەی یەسریب، کەعبەی موعەززەم
بە سەفا و مەروە، بە کۆی عەرەفات
بەشق حاجییان مەجمەعەی جیهات
بەو بێچارەگان زومرەی مەزڵوومان
بەو بێنەواییی جوملە مەعسوومان
بە مەزڵوومیی حوزن، زەلیلیی پیران
بە ناڵەی حەسرەت زومرەی ئەسیران
بە سەیحەی ناکام زومرەی عاشقان
بە سەرمەستیی حوزن جەمع سادقان
بە ئاب ئەسرین فیقەی غەریبان
بە ئاهـ حەسرەت دڵ بێ نەسیبان
بە حورمەتی ناز جوملە شەهیدان
بە ئەتقیای دین زومرەی زاهیدان
بە ناڵەی حەزین سەحەر خێزانت
بە ئیخلاسمەندان ئەسرین ڕێزانت
بە دۆعای خوفیەی تاعەت گوزاران
بە ئاب ئەسرین هەرشەو بێداران
ڕەحمێ کەر بە حاڵ، دەروونم خوونەن
سەراپام نە ڕەوق کەدەر زەبوونەن
وجوودم مەحمەل کۆگای گوناهەن
دڵ نە مەلعەبەی ئیبلیس گومڕاهەن
تالع بە جامەی دەیجوور مولحەقەن
دەهەن نە حەسرەت خەندەی شەفەقەن
سیاپۆشی دڵ عەزاش جاویدەن
بە سوبح ئەڵتاف تۆ پڕ ئومیدەن
یا حەق پەی عیبرەت بەندەی بەد خەسڵەت
«أشدُّ ناراًعەرەبی» عەرەق خەجڵەت
تۆنی موسەببیب پەرێ هەر ئەسباب
عوقدەگوشای عام، «فاتح الابوابعەرەبی»
تۆی غەنی و غەفوور، تۆی ڕەحمەت نوما
من سائیل باب، گەدای بێنەوا
هەرئەعزام نە جورم خەتا نەجۆشەن
مونتەزیر بە لوتف شای خەتاپۆشەن
ئەگەر زوبان بۆ هەرموو جە ئەعزام
نە حەمد و شوکرت زاکیر بۆ مەدام
نمەیۆ بە وەسف شوکرت بە سەنا
نە هەزار یەکێ نمەبۆ ئەدا
یا حەق بەو ئیحسان لاموتەناهی
عەفوم کەر جەو زەنب خەتئەی گوناهی
هەنی تەوبە بۆ جە کردەی مازی
نە کەم ئیتاعەی نەفس و مەجازی
هەم نەجات جەی بەند، هەم عەتای ئیمان
بە ئەڵتاف وێت هەردوو کەر ئیحسان
«فەقێناسناوی ئەدەبی» دڵ جە حەق تەڵەب کەر مەقسوود
بەر موحەممەد بۆ هەزاران دروود
پۆسەن ئیرادەی عەزیم سوبحان
متقبووڵەن جە لاش دۆعای مەزڵوومان
دوعای سەحەریی سوڵتان زەمیر
ئەسەر کەرد جە باب بینای بێ نەزیر
خۆشا بەو کەسان نە هەر سەحەرگا
دەست تەزەڕڕوع دارۆ نە هەوا
ئیجابەی دوعاش تەئسیر کەرد نە دڵ
ساکن بی نە جای فەرخوندە مەنزڵ