سوار شدن سردار مجاز به حضور سلطان دل و اقناع نمودنش بە صلح

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  460 بینین
وێش هەم سوار بی بە تەعجیل و تاب
یاوا بە حوزوور شای عالی جەناب
سەلام دا بە شا بە فەڕ و تەعزیم
نیشت نە کورسی بەزم وە بێ خەوف و بیم
بە پرسش گەرم شای هومایوون فاڵ
پەرسا جە سەردار فراوان ئەحواڵ
چتەورەن دەماخ وەزیر ئوموور؟
سوپا سالمەن جە فەرتەنەی شوور؟
هەم کردار تۆ منش کەرد مەدیوون
ئینشەڵڵاهـ جە فەیز مەمانی مەمنوون
هۆرێزاوە پا سەردار بە گوستاخ
بۆسا پایەی تەخت دائیرەی ساچاخ
عەرز کەرد پادشام سوپا سەراسەر
غەیر جە دووری تەخت نەداران کەدەر
وەزیر بە ئیجرای ئوموور موشتاقەن
هەرچەند پابۆسی شاهیش مەراقەن
تەمام کەرد تەقریر هەر بەڵا و ئاسیب
تا نامەی ئیبلیس بەراوەرد نەجیب
نامەی پڕفسوون سپەرد بە خاقان
مەتالەعەش کەرد نەسەر تا دامان
جەودما خاقان پەرسا جە سالار
ڕەئیتان چتەور چەنیش دان قەرار
عەرز کەرد مەر ئێمە بەندەی فەرمانیم
یەکسەر نە ئوموور شا جانفیشانیم
وەعدە تەعلیقەن بە حوزوور شا
مەئموورین بە ڕەئی شای حیشمەت پەنا
شا وات: مەئمووری پەی دەفع مەلعوون
هەم پەی سوڵح و جەنگ تۆم کەردەن مەئزوون
تۆ چەنی وەزیر مەئموورن جە کار
بە ڕەئیی وێتان هەرچی دان قەرار
دووبارە خێزا سەردار مەجاز
بۆسا قەدەمگای شاهـ سەرئەفراز