ساقی نامە

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  598 بینین
ساقی بۆ بە عیشق پیر موغانی
موهەییا کەر بەزم بادەی مەعانی
ئیمشەو دڵ مەلوول ئیدارەی دەهرەن
قوتووی مەزاجش تریاک و زەهرەن
پازەهر فیکرش بێ ئیمتیزاجەن
بە تیبب بادەی حەقیق موحتاجەن
مەیل نە مەلعەنەت ئەغیار نە زەنگەن
فیدات بام ساقی! شەوگار درەنگەن
تۆی حوجرەکەی خاس خەڵوەتخانەی یار
جارووب دەر بە ئاب بادەی خوشگەوار
باوەر بە جیلوە تەجەللای ئەووەڵ
زەوقش باقی بۆ تا مەوت ئەجەل
بەو غەمزەی دڵدۆز ئەی سەرو سەهی!
دڵ نە مەزلەمەی حەسرەت کەر تەهی
ئەر کەردی ئیحیام بەو بادەی دووەم
خاترم نە بەزم جەمشید مەبۆ جەم
باوەر بە خرۆش چەنگ، چەقانە
دەورەی ڕەققاسان، نەشئەی پەیمانە
زیلەء دەف بەو کەف خوش خوانانەوە
موتریبان بەستەش بستانانەوە
جیسم و جان بەو ڕەقس بگێرۆ مەقال
سامیعەی یاران بەیۆ بە ئەحوال
ساقی فیدات بام نە پەردەی سێیەم
جیلوەی جەماڵت بنمانە چون شەم
پڕ کۆ پیاڵە، دەورێ دەر بە ناز
بماڵ نە دڵ زەنگ نەشیب و فیراز
ئەر گوڵ نە پەردەی سەرفرازییەن
یا بولبول مەستوور نوکتەی مازییەن
گوڵاب بادەش ئەلئان باقییەن
بەستەی ئیجازەی غەمزەی ساقییەن
ئەر عەنقای فیکرم ئاوەردی بە گیر
قیبلەنومای دڵ زوو مەبۆ ئەسیر
ئیستە تۆ خازین بادەی زولالی
خەلیفەی مەحبووب چەهاردەی ساڵی
سەرم بە سەر گەرد دیدەی شەهلات بۆ
ڕۆحم پایەنداز گەرد باڵات بۆ
ئەر نیم نیگای مەیل بکەی نە بارەم
ئیحیام کەی ئازیز بەو بادەی چارەم
بەو نەشئەی پڕ شۆر بادەی ڕۆحانی
پیریم سەر مەدۆ بە نەوجەوانی
دەهەن بەو بادە، دەست بەو جامەوە
درێغ بمەردام من بەو کامەوە
ئەوسا ناڵەی نەی بکەردا شینم
غەمزەی ساقی بۆ نە جای یاسینم
کەفەن ڕەنگین بۆ بەو بادەی گوڵفام
مەیلش تۆشەم بۆ تا «يوم القيامعەرەبی»
بەو مەستیی دەماغ بەو خومارەوە
بکەروون خورووج نە مەزارەوە
ئەگەر بەو لوتفە «دەروێشناسناوی ئەدەبی» بی غەنی
کەی مەبۆ بە مەیل ئەی دنیای دەنی