چوارینە

بۆ پۆستەری عومەر خاوەر
لە کتێبی:
بارگەی یاران
بەرهەمی:
هێمن (1921-1986)
 1 خولەک  1202 بینین
قارەمانی قادسیە نامەردە
مرۆکوژە، دزە، ڕێگرە، جەردە
نەتبیستووە چی کرد لە کوردی ئەودیو
ئەو زۆردارە فاشیستەی مێشک ڕزیو