ئەو شانشینەی بەرز و بڵند بوو

بەرهەمی: عەونی (1914-1992)
لە کتێبی: لە چوارینەکانی خەیام
 1 خولەک  108
ئەو شانشینەی بەرز و بڵند بوو
شاهان لەوێدا دەیان برد کڕنوو
دیم لەسەر بانی کوندەبەبۆیێ
هەڵ نیشتووە دەیکرد کوکو کوکو کوو
خیام:
آن قصر که با چرخ همی‌زد پهلو
بر درگه آن شهان نهادندی رو
دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای
بنشسته همی‌گفت که کوکوکوکو
زمان: کوردیی ناوەندی
قاڵب: دووبەیتی
کێش: 10 بڕگەیی
ڕەوشی پێداچوونەوە:
چاوەڕێی پێداچوونەوە
فۆنت: