کابرایەکی لەیلاخی تووشی کابرایەکی گەڵباخ...

لە کتێبی:
ڕشتەی مرواری (بەرگی ١)
بەرهەمی:
عەلائەدین سەجادی (1907-1984)
 1 خولەک  1414 بینین

کابرایەکی لەیلاخی تووشی کابرایەکی گەڵباخی بوو لێی پرسی: برا ناوت چەس؟ وتی: یووسف. ئەمیش پێی وت: برای عازیز یوڵفس، فرە خاسی شوکر؟ توخوا برا ناوی باوکت چەس؟! ئەویش پێی وت: وە ڕیش باوکتەوە، ناو خۆمت خاس زانی، جا نۆرەی ناو باوکمە!