هاژەی وەفراوەن

لە کتێبی:
هەوارگەی دڵان
بەرهەمی:
سەید تاهیر هاشمی (1915-1991)
 2 خولەک  713 بینین
هاژەی وەفراوەن ...
جە ڕاخانەوە هاژەی وەفراوەن
هاڕەی تاف بەرز، قڵمەی شەتاوەن
وەهارەن، گوڵان لارە کڵاوەن
هاژەی شەتاوان وە هەردانەدا
سەنگ مەدۆ وە تاڵ بێدەردانەدا
نەسیم بۆ وەش وەنەوشەی باخان
تێکەڵ وە شنۆی چنوور زاخان
مەدۆنە دەماخ دەروون قەڵاخان
مەبۆ وە مەرهەم داخمای داخان
وەنەوشە مەدۆ شێوەی خاڵ لەیل
چنوور وێنەی زوڵف ئازیز پڕمەیل
بەڕەزامدرۆ وە بەرزانەوە
وە شێوەی کڵاف وەشتەرزانەوە
ناڵەی قازی قوڵنگ، چریکەی چەرخان
زیقەی مناڵان نە شۆن بەرخان
ئازیزان گەل گەل نە سارا و نە دەشت
وێشان گوڵ، بەڵام مەکەران گوڵگەشت
وە شادی وەهار مەکەران شادی
مەویاران وە عەیش ئی دنیای بادی
سارا پڕ جە فەرش، زمڕووت کردارەن
نە ڕەنگ گوڵان گەوهەر هەزارەن
بدیە وە سارا و ملەو سەر بەرزان
زومڕووت و یاقووت چۆن بییەن هەرزان
شەوان بۆی شەوبۆی عەتر شادی خێز
بۆی نافەی خوتەن وستەنش وە بێز
ڕەم ئاهوان نە هەردان چەردە
لەنجەی ئازیزان وە یاد ئاوەردە
سوب نە سەرکوان بەرەک سیاوان
سای بەرز مەغار کەردنش ئاوان
بوڵبوڵ و قومری پەی گوڵ وە سەروان
داخ مەنیان وە دڵ کەمەنەی وەروان
وەرو کڵاوان ئەسرش بی جاری
جە سام و هەیوەت فەسڵ وەهاری
پەی کەسێ ببۆش سەودای عشق یار
هیچ وەشتەر نییەن جە فەسڵ وەهار