ئەلا ئەی ساحیبی دەرک و درایەت

لە کتێبی:
دیوانی ویساڵی
بەرهەمی:
ویساڵی (1902-1973)
 1 خولەک  549 بینین
ئەلا ئەی ساحیبی دەرک و درایەت
ئەلا ئەی نازمی موڵک و ولایەت
ئەلا ئەی ساحیبی ڕوشد و کەرامەت
ئەلا ئەی مەعدەنی جوود و سەخاوەت
ئەلا ئەی ساحیبی زەنن و فەراسەت
ئەلا ئەی گەوهەری کانی سەعادەت
ئەلا ئەی نەغمەخوانی سوبحگاهی
ئەلا ئەی غونچەیی باغی مەلاحەت
ئەلا ئەی دوڕڕی دەریایی شەرافەت
ئەلا ئەی سانیعی شەهری ڕەشادەت
لەبۆ تەزیینی مەجلیس شەمع ئاسای
وەکوو سەحبان و وائیل بۆ فەساحەت
ئەلا ئەی بولبولی بوستانی ماوەت
ئەلا ئەی گوڵبونی باغی لەتافەت
بە گەرما بۆیە هاتم تۆ ببینم
کە چی خاڵی بوو بێ جێ و مەقامت
حەلیم خانناوی تایبەت ڕووی سپی بێ، بێ قسوور بوو
لە خزمەت کردنا نەیکرد ڕەخاوەت
بەبێ تۆ نان و ماست و چاییمان خوارد
وەلی بێ لەفزی تۆ نەیبوو حەلاوەت
ئیتر غەم هەر وەکوو باران ئەباری
کە مەحرووم بووم لە دیداری جەنابت
کە تۆ حازر نەبی ئەی نووری چاوم
وەکوو وێرانە وایە موڵکی ماوەتناوی تایبەت
ویساڵی تۆی نەدی، چاوی ویساڵیناسناوی ئەدەبی
لەتاوا زۆری ڕشت ئەشکی نەدامەت