گفتار در صور اول

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  204 بینین
جەودما بە ئەمر خەللاق جەلیل
نەفخ مەدۆ بە سوور جەودەم ئیسرافیل
پەرێ «استفهام دراكهءعەرەبی» نوشوور
بە ئاهیستەگی نەفخ مەدۆ بە سوور
خەلایق بە ئەمر حەزرەت باری
سەماع مەکەن نەفخ ئاهیستەکاری
زیڕۆح نە سەدای سوور مەبان مەخشووش
«جمعاًعەرەبی» تا هەفت ڕۆز خەمۆش و مەدهووش
جە دمای هەفت ڕۆز هەم مەبان بێدار
دنیا جە لاشان مەبۆ تەنگ و تار
تا هەفت ساڵ بەی تەور عالەم و ئادەم
مەکەن «کُدارهدەقی نائاشکرا» بە ڕەنج و ئەلەم