رفتن حضرت عیسی به طواف بیت الحرام و محیا نمودن والدین و عم حضرت رسول ﷺ که ابوطالب است

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 2 خولەک  214 بینین
حەزرەت عیسا «عليه السلامعەرەبی»
مەکەرۆ تەواف جە «بيت الحرامعەرەبی»
پەرێ والیدەین عەمم موستەفا
جە حەرەم بەیت مەکەرۆ دوعا
بەشق زات وێت زات کیبریا
هەرسێشان بە لوتف وێت کەری ئیحیا
دەرلەحزە نە باب عەلیم وەههاب
دوعای مەسیحا مەبۆ موستەجاب
هەرسێشان بە لوتف حەق مەبۆ مەحیا
قوبووڵ مەکەن دین «ختم الانبياءعەرەبی»
تا سێ ڕۆز نە ئەمر دین مەبان مەئموور
ئەوسا بە ڕەحمەت حەق مەبان مەسروور
جەودما مەسیح ئەنبیای عیزام
شەهر مەدینە مەکۆ بە مەقام
جە یومن ئەنفاس عیسای «روح اللهعەرەبی»
بە موددەی قەلیل ئەرز مەبۆ مەحیا
جە ئەووەڵ خاستەر مەبۆ عەمارەت
بە کەسب حەڵاڵ مەکەن تیجارەت
بە ئەلتاف وێش «عليّ الاعلیعەرەبی»
بەوتەور بەرەکەت مەدۆ بە دونیا
ئەکل یەک ئەنار جە پا تا بە سەر
مەکۆ ئیدارەش تا چهیل نەفەر
بەو تەور بزورگەن جەڵد هەر ئەنار
مەکەن بە خەیمە جە سەحرا و کۆسار
جەمع فەواکیهـ، ئەشجار و نەبات
قیاس کەن بەو تەور جوملە نە بیسات
توول سەڵتەنەت حەزرەت عیسا
چیهیل ساڵ حوکمەت مەکۆ نە دونیا
مەکۆ ئاسایش نە ڕووی سەرزەمین
جوملە خەلایق یەک حوکم و یەک دین
یەک دوختەر جە نەسل نەبییی خاتەم
مەیۆ بە نیکاح عیسای بن مەریەم
فرزەندش نەو زەن مەیۆ بە دونیا
ئیسمش بە ئەحمەد مەکەرۆ ئیفشا
عیسا نە ئوموور دین سەرمەدی
وێش مەکۆ تەقلید شەرع ئەحمەدی
پۆسەن ئیرادەی زات «ذوالجلالعەرەبی»
عوقبەی هەر کەمال دارۆ یەک زەوال