ترجمه‌ی حدیث حکمت آموز حضرت رسالت پناهی ﷺ

لە کتێبی:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
بەرهەمی:
فەقێ قادری هەمەوەند (1830-1890)
 1 خولەک  294 بینین
خاسسەی مەوعیزەی خیتامەت پەنا
ڕەهنومای عامەن جە دین و دنیا
موحیت بی جە عیلم زوبدەی ئەووەڵین
موخبیر بی بە سیدق پەردەی ئاخیرین
گاهێ نە قەسەس «قديم الأيامعەرەبی»
گا وەعد و وەعید ماوەرد بە خیتام
تا ئاخر جە بەین ئەسحاب کیبار
سەمەر دا بە نوتق لوولووی خۆش گەوار
پەی قووەی تاعەت جە سوجدە و ڕوکووع
وەعزش پەرێ حیفز بەدەن کەرد شورووع
فەرماش بە یاران وێش بە ئەنجومەن
شەرتەن جە ئینسان مەحفووز کۆ بەدەن
بپۆشانەند تەن جە باد خەزان
موزیڕڕەن ئەو باد بە هەر جیسم و جان
تەئسیرش بەر شاخ درەختان چوونەن
جیسم و جان بەو تەور جەو باد زەبوونەن
جە باد بەهار تەن کەر عوریانی
نافیعەن ئەو باد پەرێ ئینسانی
«كما ينفعُ بأشجاركمعەرەبی»
«بالمضاعفعەرەبی»ەن «بأبدانكمعەرەبی»
باد بەهاری ئەنفەع عاممەن
نافیع زی ڕۆح نەبات تەمامەن
های دەروێشناسناوی ئەدەبی جەو باد خەزان بەر خەفیی
تەن بکەر جە باد بەهاران حەفیی